Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De NAK is volop bezig met innovatieve ontwikkelingen. Ook op het gebied van vergroening heeft de NAK het afgelopen jaar niet stilgezeten. Zo wordt de gewasbescherming van onze kassen inmiddels met biologische middelen uitgevoerd. Met het onderhoud en de inrichting van het terrein is er rekening gehouden met een natuurlijkere gebiedsinrichting, waar bijen en vlinders hun voeding kunnen vinden, kunnen voortplanten en schuilen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Hierbij kijkt de NAK niet alleen naar de eigen organisatie, maar ook naar de leveranciers. Bij alle innovaties behoudt de NAK de harmonie tussen aandacht voor mens en milieu en gezond ondernemerschap.

Zo is het elektrisch rijden volop in onderzoek en constateren we dat het nog te vroeg is voor elektrificatie van het gehele wagenpark. In 2020 gaan we verder aan de slag met de reductie van het gasgebruik en starten we met pilots om te kijken waar elektra hier een goed alternatief is.

In 2019 hebben we een bescheiden reductie in het gas- en elektra verbruik van 5% kunnen behalen, ondanks de extra uitgevoerde werkzaamheden in het primaire proces. Hierbij leverden onze zonnepanelen ruim 15% van de totale elektriciteitsbehoefte. Voor 2020 kijken we verder hoe we in ons werkproces nog verder milieuwinst kunnen behalen. De in 2018 gestarte pilot om het aardappelafval te laten vergisten, heeft mede door de extra uitgevoerde controlewerkzaamheden, 50.000 m3 biogas opgeleverd.