Aardappelen

Luizen en nacontrole

De vaste commissie pootaardappelen heeft in 2019 besloten om een integrale nacontrole voor te schrijven voor de klassen E, A en B van de vatbare en minder vatbare rassen. Redenen voor dit besluit waren de vele waarnemingen van zieke planten in het veld, ook van planten die tijdens dit teeltseizoen besmet zijn geraakt (‘primair ziek’) en de bijzonder hoge aantallen luizen die aardappelvirussen kunnen overbrengen.

Tijdens de nacontrole werden meer partijen dan in andere jaren verlaagd in klasse op virus en vond er ook meer heronderzoek plaats. Dit heeft geleid tot een brede discussie over de nacontrole, de bemonstering en de statistiek die daaraan ten grondslag ligt.

De vaste commissie pootaardappelen is tot een voorgenomen besluit gekomen om de nacontrolenorm voor de klasse E te wijzigingen, van 1,2% naar 1,5%. Een definitief besluit hierover volgt in maart 2020.

Nieuwe Plantgezondheidsverordening 2016/2031

Klik op afbeelding voor vergroting

Op 14 december 2019 is de Plantgezondheidsverordening van kracht geworden. De gevolgen voor zaaizaden van landbouwgewassen en pootaardappelen zijn beperkt gebleven.

Voor pootaardappelen hebben een aantal organismen de status “RNQP” (Regulated Non Quarantine Pest) gekregen, zoals PSTVd. Door deze wijziging komen strenge quarantaine maatregelen te vervallen; het beleid voor dit organisme moet worden herzien.

De lay-out van plantenpaspoort is gestandaardiseerd en gewijzigd. Voor teeltmateriaal van landbouwgewassen is het plantenpaspoort verplicht gecombineerd met het certificeringsetiket (NAK-certificaat). Voor pootaardappelen is dit nieuwe format voor de oogst van 2019 al ingevoerd.

De procedure van de keuring en certificering zijn niet gewijzigd. In de Plantgezondheidsverordening is namelijk opgenomen, dat de verkeersrichtlijnen leidend blijven voor wat betreft het verkeer en certificering. Zo blijft het transport van nog niet definitief gecertificeerde partijen en verkeer van kwekerszaadpartijen ongewijzigd mogelijk zonder plantenpaspoort.

Aardappelseizoen

Verlagingen in percelen

Nacontrole (virusonderzoeken)

Bruinrotonderzoek

Certificering pootaardappelen einde seizoen

0
ton
oogst 2018
0
ton
oogst 2017
0
ton
oogst 2016

Grondonderzoek op AM