Klachten, bezwaren en beroepen

Klachten

In 2019 heeft de NAK 21 schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal is veel hoger dan het langjarig gemiddelde dat tussen de vijf en de vijftien ligt. De klachten hebben bijna allemaal betrekking op de introductie van de nieuwe applicaties voor grondonderzoek. De problemen die de betrokkenen ervaren, worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Pas daarna worden de klachten formeel afgehandeld.

Als men het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften

De NAK heeft 28 bezwaarschriften ontvangen in 2019. Dit aantal is eveneens veel hoger dan het langjarig gemiddelde dat beneden de vijf ligt. Veruit de meeste bezwaren hadden betrekking op de termijn van zeven dagen voor het aanvragen van heronderzoek nacontrole. Bijna alle bezwaren zijn afgehandeld. In één geval is beroep aangetekend.

Beroepen

In 2019 is in één geval beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag, van een door de NAK ongegrond verklaard bezwaarschrift. Het CBb heeft een verzoek tot voorlopige voorziening in deze zaak afgewezen. Een nog bij het CBb aanhangig beroep uit 2018 heeft het CBb ongegrond verklaard.