Statistieken

Zaaizaadseizoen

2015 2014
Granen
Haver 71 54
Japanse Haver 366 323
Mais 5 24
Triticale 7 16
Wintergerst 404 273
Winterrogge 49 80
Winterspelt 7 1
Wintertarwe 2.680 2.594
Zomergerst 574 676
Zomertarwe 659 754
Totaal in ha 4.822 4.795
2015 2014
Peulvruchten
Gele erwt 42 22
Kapucijners 12 16
Ronde gr. erwt 13 15
Veldbonen 36 8
Schokkers 0 0
Stambonen 35 59
Totaal in ha 136 120
2015 2014
Fijne landbouwzaden
Blauwmaanzaad 3 3
Bruine mosterd 3 3
Gierstmelde 0 0
Karwijzaad 5 6
Olievlas 13 10
Vezelhennep 12 1
Vezelvlas 1.802 1.431
Winterkoolzaad 301 608
Zomerkoolzaad 13 533
Totaal in ha 2.130 2.594

Klik op de grafiek

Klik op de grafiek

2015 2014 Toename/ afname
Beemdlangbloem 23 9 15
Bosbeemdgras 51 64 -13
Engels raaigras 9.893 9.179 714
Fakkelgras 15 19 -4
Festulolium 153 93 60
Gekruist raaigras 270 285 -15
Gewoon struisgras 72 78 -6
Hardzwenkgras 3 1 2
Italiaans raaigras 297 338 -41
Kropaar 11 15 -3
Rietzwenkgras 1.332 1.133 199
Roodzwenkgras 193 180 13
Ruwe smele 22 36 -14
Schapegras
Struisgras
Timothee 13 11 2
Veldbeemdgras 330 424 -94
Westerwolds raaigras 318 471 -153
Totaal 12.995 12.334 660