Statistieken

Trends

0
ha
ATR-percelen
0
ha
Pootgoedpercelen

De totale oppervlakte van percelen voor keuring is gestegen met 1.563 ha ten opzichte van 2014. We zien een stijging van 83 ha in de percelen voor ATR-teelt en een stijging van 1.480 ha in de pootgoedpercelen.

Het totaal aantal aardappeltelers is gedaald met 8 telers ten opzichte van 2014. Echter zien we een stijging van het aantal ATR-telers met 22 telers. Het aantal pootgoedtelers nam af met 30 telers.

0
Aantal ATR-telers
0
Aantal pootgoedtelers

Aangifte pootaardappelen 2015

0
%
van de telers doet zelfstandig digitale aangifte
0
%
van de telers vraagt hulp aan huis bij de digitale aangifte

Hygiëneprotocol Ringrot

2015

0
%
van de telers is aangemeld voor het Hygiëneprotocol

2014

0
%
van de telers is aangemeld voor het Hygiëneprotocol

In het verslagjaar hebben 40 van de 1.892 pootgoedtelers gebruik gemaakt van hulp aan huis bij invoer van de digitale aangifte.  

In het verslagjaar begon het Hygiëneprotocol Ringrot te leven en werden de vier gouden regels van het protocol onder de aandacht gebracht.