Zaaizaden

Wijziging keuringregels zaaizaden

De keuringregels voor zaaizaden zijn aangevuld en gewijzigd op twee onderdelen:

1. Introductie leveranciersetiket kleinverpakking EG-B (maximaal 10 kg) voor partijen en mengsels voor niet-voeder doeleinden.

Er bestaat al een leveranciersetiket kleinverpakking EG-A voor niet-voedermengsels van grassen tot 2 kg. Het voordeel van dit leveranciersetiket is dat de datum van sluiting niet vermeld hoeft te worden. Deze certificeringsvorm wordt in een aantal EU-landen toegepast. Door de introductie van een EG-B leveranciersetiket wordt toegewerkt naar een gelijk speelveld voor Nederlands materiaal op de buitenlandse retailmarkt.

2. Aanpassing zuiverheidsnormen en analyseonderzoek voor peulvruchten, o.a. erwt.

Het zuiverheidsonderzoek is vereenvoudigd. Het partijkeuringsonderzoek op 50 kg en de aparte normstelling van geel in groene erwten, en andersom, vervallen. Voortaan wordt één monsteronderzoek aan 1 kg uitgevoerd, zoals de EU voorschrijft. Hierin wordt ook de beoordeling op aanwezigheid van andere rassen meegenomen.

OESO-label voor kleine verpakkingen

Een Nederlands voorstel voor een kleinverpakking met OESO-label werd aangenomen. Het gaat om kleine verpakkingen tot 2 kg voor certificering van enkelvoudige partijen en mengsels van groenvoedergewassen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De samenstelling van het mengsel moet op het label of op de verpakking worden vermeld. Werken met alleen een gedeponeerde code kan niet. Dit kan wel binnen de EU.
  • De te gebruiken modellen moeten worden goedgekeurd door het OESO-secretariaat.

De Nederlandse modellen voor kleinverpakking zijn goedgekeurd

Normen CMS hybriden gerst en hybriden koolzaad

De EU en de OESO verlaagden de norm voor raszuiverheid van hybride gerst (CMS) en koolzaad in gecertificeerd zaad (nacontrole) van 90% naar 85%.

Aandacht voor fraudebestendigheid labels

In het verslagjaar werden in EU- en OESO-verband ervaringen met valse labels en mogelijkheden van beveiliging uitgewisseld. Dit gebeurde naar aanleiding van een aantal fraudegevallen. De EU besloot het gebruik van serienummers op de labels verplicht te stellen voor PB, BZ en CZ. Het merendeel van de EU-landen gebruikt dit al en wellicht gaat de OESO ook hierop over.

Biochemische en moleculaire toetsen voor raszuiverheid

Biochemische en moleculaire methoden (BMT-technieken) worden steeds meer gebruikt voor analyse van de raszuiverheid en rasidentificatie. OESO en de EU besteden hier aandacht aan. In het kader van de keuring is de vraag of nieuwe technieken moeten worden gebruikt voor identificatie en raszuiverheid. Zolang BMT-technieken niet zijn opgenomen in de UPOV-/CPVO-protocollen voor het registratieonderzoek van rassen, kan het gebruik hiervan niet verplicht worden gesteld. De EU organiseerde hiervoor een bijeenkomst met deskundigen van UPOV, ISTA, CPVO en rassenonderzoeksinstanties. De OESO organiseert in samenwerking met UPOV, ISTA en AOSA een workshop in 2016.

Uitbreiding OESO

De toetreding van Senegal tot het zaaizaadschema van de OESO (maïs, sorghum en granen) werd goedgekeurd. In totaal zijn nu 59 landen aangesloten bij één of meerdere zaaizaadschema’s van de OESO.

Zaaizaadseizoen

Klik op de grafiek

Klik op de grafiek