Fytosanitaire certificaten en werkzaamheden

In 2007 is het Nederlandse fytosanitaire systeem gereorganiseerd in het project Plantkeur. De import- en exportinspecties van pootaardappelen en landbouwzaaizaden zijn hierbij overgedragen aan de NAK-keurmeesters. Sinds 2013 voeren zij de exportinspecties uit als onbezoldigd ambtenaar. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. Dit werd ook in 2014 bevestigd door de audits en de beoordelingen van de NVWA divisie Plant. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.

Fytosanitaire certificaten

In 2014 werden 7.373 fytosanitaire certificaten aangevraagd. In 2013 lag het aantal aangevraagde fytosanitaire certificaten op 4.847. De reden voor deze toename is, dat in 2014 zowel meer pootgoed als meer consumptieaardappelen zijn geëxporteerd naar derde landen.

Fytosanitaire werkzaamheden

Nieuw was het bladonderzoek bij kweekbedrijven. Dit is in 2014 verplicht gesteld door de NVWA naar aanleiding van een vondst in Nederland in het verslagjaar. Door uitbreiding van vondsten in de afgelopen jaren wordt het aantal cirkelgebieden groter en daardoor ook het aantal percelen waarvoor een verplicht onderzoek Meloïdogyne chitwoodi geldt.

Exportinspecties:

(nieuw in 2014)