Fytosanitaire werkzaamheden

Fytosanitaire inspecties

Exportinspecties:

Fytosanitaire werkzaamheden

(nieuw in 2014)

Bruinrot / ringrot tracering

(aantal monsters)

Bruinrot / ringrot survey

(aantal monsters)

Oppervlaktewater survey

(aantal monsters)

Meloïdogyne Chitwoodi en Fallax

(aantal monsters)

Aardappelmoeheid

(aantal monsters)

Pospiviroïden en Zuid-Amerikaanse virussen

(aantal monsters)

Extra survey PSTVd 2014

(aantal monsters)